Regler och villkor i korthet, här i vår webbutik.
Regler och villkor 
Den här sidan innehåller våra villkor. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du att vara bunden av dessa villkor. 

Genom att placera en order på DesignWerket, garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller ha föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa villkor som ska gälla för alla beställningar som görs eller kommer att placeras på DesignWerket för försäljning och leverans av produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.  Andra villkor eller ändringar av regler och villkor som skall vara bindande måste avtalas skriftligen och undertecknat av oss. 


Personlig information 
All personlig information du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av DesignWerket som ansvarig för personlig information. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditvärderingen, för att lämna erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för DesignWerket och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att DesignWerket radera eller korrigera uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera dessa villkor, samtycker du till ovanstående.  
Du kan begära att få granska, ändra, ta bort eller överföra den data vi har om dig. Du kan t.ex. kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vill du veta vilken data du gett oss tillåtelse att använda, eller vill du att vi ska sluta behandla alt. begränsa behandlingen av data, kan du begära detta. Det betyder att om du gett ditt samtycke kan du ta tillbaka det när du önskar.


force Majeure 
Händelser utanför DesignWerkets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses som force majeure, vilket innebär att DesignWerket frigörs från alla förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc. 


Betalning 
Alla varor förblir DesignWerkets egendom tills dess full betalning sker. Det pris som gäller är inställt på det datum då du gör din beställning. Frakt och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från DesignWerket. 

Alla överföringar som utförs genom Werk hanteras och omsätts via tredje part dedikerade gateways för att garantera din skydd. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs villkoren och villkoren för betalning gateway valt för transaktionen som är ansvariga för de transaktioner som gjorts. 

Cookies 
Werk använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator. 

Den första typen av cookies som vanligtvis används är "Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifierare sträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "session cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda  Werk utan bekymmer  behöver du ha cookies aktiverat. 

Den andra typen sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan tas bort. På DesignWerket använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information. 


Ytterligare information 
DesignWerket förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av att en produkt är slutsåld, har DesignWerket rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. DesignWerket skall också meddela kunden om likvärdigt vara finns tillgängligt. 

Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar som görs på http://werk.boutique/

Vid förfrågan vänligen maila oss: shop@designwerket.se